NimiLkm
Håkan Illman23
Mauri Forssell22
Janet Forssell22
Harri Hjulgren22
Seppo Finnilä21
Esa Huttunen21
Pekka Autio20
Wesa Huuska20
Pertti Kainulainen20
Kari Kuusela20
Matti Lager20
Seppo Levokoski20
Ari Puonti20
Minna Sukeva20
Ilpo Tihveräinen20
Juha Jäntti19
Jukka Levo19
Nina Peltomaa19
Pertti Pitkänen19
Juha Vainionpää19
Sari Ahonen18
Heikki Markko18
Petri Terhelä18
Ismo Viljanen18