NimiLkm
Håkan Illman23
Mauri Forssell22
Janet Forssell22
Harri Hjulgren22
Seppo Finnilä21
Esa Huttunen21
Matti Lager21
Ari Puonti21
Minna Sukeva21
Pekka Autio20
Wesa Huuska20
Pertti Kainulainen20
Kari Kuusela20
Jukka Levo20
Seppo Levokoski20
Nina Peltomaa20
Ilpo Tihveräinen20