NimiLkm
Håkan Illman29
Mauri Forssell28
Janet Forssell28
Harri Hjulgren28
Seppo Finnilä27
Wesa Huuska27
Kari Kuusela27
Ari Puonti27
Minna Sukeva27
Pekka Autio26
Esa Huttunen26
Juha Vainionpää26
Pertti Kainulainen25
Seppo Levokoski25
Pertti Pitkänen25
Matti Lager24
Jukka Levo24
Nina Peltomaa24
Petri Terhelä24
Ismo Viljanen24
Sari Ahonen23
Kai Airikkala23
Juha Jäntti23
Kari Matikkala23
Ilpo Tihveräinen23
Juha Helin22
Juha Ohtonen22
Jaana Vaha22